Pimento

Chorizo, poulet, tomates, oignons, poivrons, Mozzarella.